Aile en az iki kişinin bir arada olduğu bazen küçük bazense biraz kalabalık bir topluluktur. İnsanın zaman zaman kendisi ile bile çatıştığını düşündüğümüzde, birkaç kişinin bir arada olduğu yerlerde çatışmaların çıkması kaçınılmazdır.
Aile, topluma yeni bireyler kazandıran ve üyelerinin biyolojik, duygusal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılandığı bir yapıdır. Görüyoruz ki, bugün insanların yaşadıkları psikolojik sorunların temelinde ailede yaşanmış olumsuzluklar ve travmalar yatmaktadır. Bu nedenle aile ortamının huzurlu ve sağlıklı olması oldukça önemlidir.
Bir aile;
 Yeni bir durumla karşılaştığında, (bebek sahibi olunması, taşınma, iş değiştirme vs.)
 Dış etkenlerin müdahalesi nedeniyle, (kök aile, akrabalar, arkadaşlar vs)
 Fikir uyuşmazlığı vb. farklılıklar gibi daha pek çok sebepten sorun yaşayabilir.
Aile danışmanları, ailelerin var olan sorunlarını çözmelerine yardımcı olmanın yanı sıra bundan sonra da karşılaşabileceği sorunlarla da baş etme becerileri kazanmalarını sağlar.
Aile danışmanlığı desteği, ailelerin;
 Sağlıklı iletişim kalıpları geliştirmeleri,
 Sorunlarla başetme becerileri kazanmaları,
 Empatik iletişim kurmalarını sağlamaları gibi konularda yardımcı olur.
Her aile hayatın belli dönemlerinde bazı sorunlar yaşayacaktır. Önemli olan ailenin bu problemlerin üstesinden gelebilmesidir. Aile içinde; eşler arasında, kardeşler arasında, ebeveyn ve çocuk arasında ya da geniş aileler için büyük baba büyük anne ve diğer üyeler arasında yaşanan sorunların tamamı aile danışmanlığının ilgi alanına girmektedir.

Bir Cevap Yazın