Yeni eğitim dönemi başlamak üzere.Okula başlama kişinin eğitim yaşamına adım attığı ilk andır.Bu andan itibaren okul onun için kendini geliştirmede ve birtakım becerileri edinmede önemli bir mekandır.Okulda çocuk, arkadaşları ve öğretmenleri ile etkileşime girer.Bu etkileşim fiziksel,duygusal,zihinsel ve dil gelişimi alanlarındaki becerilerini uygulayabildiği süreçtir.Sürecin gerçekleşebilmesi için çocuğun becerileri edinebilecek olgunluğa sahip olması gerekir.Özellikle ilköğretim 1.sınıfa başlayacak olan çocukların okula hazır olduğunun anlaşılması için yapmaları beklenen gelişimsel becerileri inceleyerek başlayalım.
Çocuğun yaşı boyu ağırlığı,büyük ve küçük kas gelişimi, görsel ve işitsel algısı, el göz koordinasyonu,olaylar arasında ilişki kurma,nesnelerin özelliklerin algılama ve ayırt etme,problem çözme , dikkatini toplama, etkin bir şekilde dinleme,konuşabilme,duygularını rahatça ifade edebilme, çevresiyle rahat bir şekilde iletişim kurabilme, paylaşma ,sorumluluk alma ve yerine getirme, özbakım becerilerini yapabilme özelliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişim göstermesi okula başlamada belirli bir olgunluğa erişilmesinde önemlidir.
Farklı alanlardaki becerileri açısından belirli bir seviyeye ulaşmış çocuklar okul yaşamlarında uyumlu, mutlu ve başarılı olabilir. Bununla birlikte okula başlama yaşı oldukça önemlidir ve okula hazır olmadan başlayan çocukların birtakım sorunlar yaşadığı görülmüştür. Çocukların 72 aydan(6 yaş) önce ilkokul 1.sınıfa başlamalarının başta kaygı bozuklukları, okul başarısızlığı, kendine güvensiz olarak büyümeleri ve davranış sorunları gelişmesi açısından sakıncalıdır.
Türk Tabipler Birliği okula erken başlama ile ilgili yayınladığı raporda ifadelerine yer vermiştir:
Altı yaşından önce el göz koordinasyonu sağlanamamış,
İnce motor becerileri beklenen olgunluğa erişmemiş,
Soyutlama, odaklanma ve dikkati sürdürme becerileri yeterince gelişmemiş,
Öğrenme hızları diğer öğrencilerden daha yavaş olmuştur.
Elbette ki her çocukta bu şekilde bir başarısızlığın olması beklenemez. Koşullar uygun ve müsait ise 72 aydan önce küçük çocukların okul öncesi eğitim alması, eğer ilkokula başlamış ise en erken dönemde ortaya çıkacak sorunlara bir çocuk uzmanına başvurarak müdahale edilmesi son derece önemlidir. Eğer eğer erken müdahale edilmezse bütün eğitim hayatı zincirleme bir reaksiyonla çekilmez bir hal alabilir. Bu durum aile sağlığını da olumsuz etkileyecektir.

Bir Cevap Yazın