Günümüzde ekranlarla tanışma yaşının gittikçe düştüğü herkesçe bilinen bir gerçek. İnternetin olduğu bir dünyaya doğan çocuk, hayatının büyük bölümünü internet ve mobil teknolojilerine maruz kalarak geçirmektedir.  Ebeveynler sıkılan çocukları oyalamak için kolaya kaçmakta ve kestirme bir çözüm olarak ekranları kullanmaktadır. Zamanımızın “modern dadı”sı rolüne bürünen ekranlar, kısa vadede çocukları oyalamakla beraber uzun vadede ciddi sorunlara yol açmaktadır.İster aktif isterse pasif olsun uzun süreli ekran kullanımının yol açtığı ruhsal ve bedensel sorunlar arasında obezite, dikkat problemleri, okuma gelişiminin yavaşlaması, depresyon, uyku problemleri, taklit eğilimi ve azalan yaratıcılık yeteneği sayılabilir. Çocuklarınızı teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabilirsiniz?

Çocukların ekran kullanımının sınırlanması gerekmekte ancak belirlenen sınırların adil ve uygulanabilir olması önemli. Ebeveynlerin, her şeyden önce çocukların ekran başında hangi uygulama ve mecralarda vakit geçirdiğini takip etmesi gerekmekte.

Çocuklar, rol model aldıkları ebeveynleri ve yakınlarındaki diğer yetişkinlerin ekran başında kontrolsüz biçimde vakit geçirmelerini örnek almaktadırlar. Çocuklarınıza ekranlar yerine doğru alternatifleri bulmalısınız. Bundan önce ekranlardan uzak kalma iradesini göstermeye öncelik etmelisiniz.

Her gün için yemek vakitleri ve hafta sonları için ailece planlanan ortak etkinlik süreleri gibi belirlenmiş zaman dilimleri, bütün ailenin teknolojiden tamamen soyutlanarak birlikte vakit geçirmesine ayrılabilir.Bu tür rutinler, zamanla alışkanlık hâline getirilebilirse en azından belli süreler için teknoloji kullanım alışkanlığının kırılması sağlanacaktır.

Ekranı çocukların elinden almak gerektiğinde ise çocukların ilgisini çekip, onları motive edecek fiziksel aktivite vb. alternatifleri ulaşılır kılmak da çocukların ekrandan daha kolay vazgeçmesini sağlayacak bir yöntemdir.

“Sıkıcı” olduğu düşünülen faaliyetleri çocuğunuzla birlikte gerçekleştirin. Çocukla harcanan zaman onun için kendi başına ödev yapmaktan daha cazip olacaktır. O ödevini yaparken siz eksik kalan işlerinizi aynı odada tamamlayabilirsiniz, yani birlikte çalışabilirsiniz. Bu şekilde hem sıkıcı faaliyetleri daha cazip hale getirmiş hem de daha ekranlardan uzak tutarak daha fazla sosyalleşmesini sağlamış olursunuz.

Ev içinde, teknolojiden arındırılmış zamanlara benzer şekilde, ekranlardan arındırılmış mekânlar düzenlemek de mümkündür. Örneğin yatak odası gibi öncelikli amacı uyku olan veya aile içi sosyalleşmeye olanak tanıyan yemek odası/masası veya çocuk odası gibi belirlenen yerlere cep telefonu, tablet, laptop, TV vd. ekranların getirilmesi her zaman ya da belirlenen zamanlarda yasaklanabilir.

Çocuklarınız teknolojinin esiri olup dış dünya ile iletişimi kesmesinler. Çocuklarınızı diğer bağımlılıklardan koruduğunuz gibi teknoloji bağımlılığından da koruyun.

Bir Cevap Yazın