Öğrenci koçluğu, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir. Her öğrenciye özel olarak oluşturulan bir programdır. Öğrenci koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile işbirliği ile öğrencinin başarma isteğini artırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Öğrencinin okul başarısını artırmayı, kendine uygun hedefler seçmesini, etkin çalışmayı öğrenmesini, zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını, güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını, doğru iletişim kurmasını, kendine güvenini geliştirmesini hedefler. Öğrenci koçu, öğrencinin okul hayatının yanında diğer yaşam alanlarını düzenlemesinde yardımcı olur, içsel dünyasında farkındalığını artırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda da yöntem ve yön gösterir.
Öğrenci koçluğu sürecinde zaman zaman anne-babaya da koçluk yapmak gerekebilir. Herkes çocuğunun başarılı olmasını ister. Kendi ayakları üzerinde durabilmesine yetecek bir hayata sahip olmasını ister. Bunun yolununsa sınavlarda en yüksek puanları alması olduğunu düşünür. Ancak çok yüksek puan almanın yolu öğrencinin tüm sosyal hayatını bir kenara koyarak ders çalışması değildir. Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır. Sadece sınav ve okul başarısı değil, hayat başarısıdır gözümüzden kaçan. Hırslanarak yarışmak yerine, kendimizi tanıyarak kendi gücümüzü kullanırsak başarılı oluruz. Kendini daha iyiye taşıyan herkes yarışın birincisidir. Önemli olan başkalarının istediği gibi biri olmak değil, içimizdeki cevheri ortaya çıkarabilmektir. Her birimiz, içinde büyük bir potansiyel ile doğarız. Başarısız öğrenci yoktur. Sadece kendine ve öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimizin kendine özgü bir potansiyeli var. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Bir Cevap Yazın