Oyun çocukların keyif aldığı, iyi vakit geçirmeye yarayan bir eğlence aracıdır. Kimi zaman da yetişkinlerin, çocukların oyalanması için gördükleri bir uğraşıdır. Ancak oyunu yalnızca eğlence aracı ya da boş vakit geçirme aktivitesi değildir. Çocuk oyun oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir, kendine güvenmeye başlar. Oyun aracılığıyla çocuklar yardımlaşma, paylaşma, karar verme, kurallara uyma, başkalarına saygılı davranma, dürüst olma, olayları farklı açıdan görebilme, duygularının farkında olma, yaratıcı(üretici) düşünme, kendini ifade etme, sözcük hazinesi geliştirme, gruba ayak uydurma, işbirliği yapabilme, ilişki kurma özelliklerini de geliştirirler.
Çocuğun fiziksel ihtiyaçları karşılamak gerektiği kadar, sosyal, ruhsal zihinsel açıdan gelişimi için oyun ihtiyacının da karşılanması gerekir. Oyun gerçek yaşamın bir parçasıdır aynı zamanda. Oyun en temel öğrenme aracıdır. Çocuğu yetişkin hayata hazırlar. Çocuk oyun içinde oynadığı roller aracılığıyla ileri yaşamları için deneyim kazanırlar. Çocukların sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ve hayata hazırlanmasında oyunun yeri olmazsa olmazdır. Bugünün çocukları, geleceğin büyükleri, bizlerin eseri olacak kıymetli çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması, sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için onlara fırsat verelim. Bırakalım toprağa dokunsunlar. Doğayla iç içe olsunlar. Paylaşmanın tadını alsınlar. Hiç aklımıza gelmeyen nesneleri oyuncak olarak kullansınlar bizi şaşırtsınlar. Hayal kursun, keşfetsinler. Yeni bir dünya kursunlar kendilerine. Müdahale etmeden bir adım arkalarında, destek olarak, ne yaptıklarını gözlemleyerek, özgürleşmelerine fırsat verin, cesaretlendirin, eşlik edin.

Bir Cevap Yazın