1) İlk Danışmanlık seansı

Danışmanlık süreci hakkında bilgilendirme

Birçok danışanın süreç konusunda aydınlatılmaları gerekir. Bunlar

a. Yapılan konuşmanın mahremiyetinin korunması

b. Danışmanlık seanslarının sıklığı ve nihai olarak da danışmanlık süresi

c. Danışmanlık için ödenecek olan ücret ve ödeme şekli

d. Danışmanlık seanslarının gerekli olduğu durumlarda nasıl iptal edilebileceği

e. Danışmanlıkta amaç belirleme

Danışmanlık seansının odak noktası danışanın amaçlarını belirlemek ve ileri ki seanslar için bir yol haritası oluşturmaktır.

 

2) Danışmanlıkta konuşulan temalar

Danışmanlıkta esasen konuşulamayacak konu yoktur. Bireyin yaş grubuna, amaçlarına, kişisel farklılıkları bağlı olarak yaşanacak olan danışmanlık seansı değişiklik gösterir.

Sizi ilgilendiren güncel konularınız konuşulur. Konuyla alakalı kişisel geçmişiniz de göz önüne alınır. Bir önceki seansından edindiğiniz öz farkındalık ve sonrasında ki gelişiminiz birlikte değerlendirilir.

Kimi danışanlarla çalışmaya hemen onları endişelendiren sorunlar hakkında konuşarak başlanılabilir. Bu özellikle kriz müdahalelerinde söz konusudur.

 

3) Danışmanlık sürecine kimler katılır?

Ailenizi ya da arkadaşlarınızı belirli seanslar için davet edebilirsiniz.

Bireysel danışmanlık olarak başlayan süreç aile ya da çift danışmanlıksine dönüşebilir.

Özellikle çocuk danışmanlıksi sürecine aileler, öğretmenleri ve arkadaşlarda dahil olabilir.

 

4) Seanslar ne kadar sürer?

Bireysel danışmanlık seansları çoğunlukla ortalama 60 dakika sürer.

Çifte seanslar bir buçuk saat ya da bir saat kırk dakika sürer.

 

5) Seans aralıkları

Genellikle 15 Gün aralar ile yapılmaktadır.

Danışanın kriz dönemlerinde haftada bir seans olarak gelmesi süreci yönetmek açısından son derece faydalı olur.

Danışmanlık ihtiyaç duyulduğu ve birlikte belirlenen danışmanlık hedeflerine ulaşıncaya kadar devam eder. Ortalama önerilen  8 – 20 seans arası önerir.

 

6) Seans sürecini sonlandırma

Danışmanlık sürecinde gönüllülük esastır. Danışanlar istedikleri vakit sürece son verebilirler.

Danışmanlığı sonlandırmaya danışman ve danışanın birlikte karar vermesi ideal olur. Bu her zaman mümkün olmayabilir.

Meslek etiğimiz, danışan ve danışman dışında olan ilişkilerine izin vermez.

Danışmanlık için önemli olan danışanlarda danışman bağımlılığı oluşturmadan, hayatlarına devam edebilmelerini sağlamaktır.

 

7) Son seanslarının temaları

Kazanılan psikolojik kaynaklar. Danışana güç veren, kendini kötü hissettiği durumlarda ona iyi gelen şeyler nelerdir? Bu kaynaklar nasıl korunabilir ve geliştirebilir.

Bulguların tekrar etmesi durumlarında danışan neler yapabilir.

Yeni yaşam hedefleri bina etme danışmanlık sonrası için.

Danışanlar geri bildirimlerde bulunur.

Kendisine danışmanlık seansı boyunca hangi soruların, hangi müdahalelerin iyi geldiğini ya da yardımcı olmadığını dile getirirler.

Bu şekilde danışan aktif duruma geçer. Benzer problemleri yaşayan insanlara dolaylı olarak yardım edebilme şansına kavuşur.

Geri bildirim danışmana mesleki gelişimi için de yol gösterir.

 

8) Seansların etkinliğini artırma

Amacımız seanstaki kazanımlarınızı günlük hayatınıza uygulayabilmenizdir. Hem danışmanlık seansları sırasında, hem de seans aralarında aktif olmanız oldukça önemli.

Danışanlar seans aralarında konuşulan konular üzerinde düşünürler.

Kendilerini gözlemler, iç görüler kazanırlar.

Küçük denemeler yapar adımlar atarlar.

Yakınlarıyla bu konular üzerine konuşarak onları da danışmanlık sürecine dahil edebilirler.

 

9) Etik ilkeler

Danışan ve danışman ilişkisi dışında hastalarıyla farklı ilişkilere giremezler.
Örneğin, duygusal bir yakınlık ya da iş ilişkileri gibi.

Danışmanların danışanlarıyla her türlü cinsel ilişkisi yasaktır.

Danışman, danışanın bilgisi ve izni olmadan üçüncü şahıs ve kurumlarla bilgi alış verişi yapamaz.

Danışan gerekli gördüğünde danışanını yetkili mercilere gitmesi konusunda bilgilendirir.

Danışman danışanının ihtiyacının kalmadığını fark ettiğinde bilgilendirir. Bağımlılık ortaya çıkmadan danışmanlığı sonlandırmaya gayret gösterir.

Danışman, danışanlar arasında hiçbir suretle (cinsel yönelim, ırk, yaş, politik görüş gibi nedenlerle) ayrım yapamaz.

 

10) İlaç Tedavisi 

Danışman, kesinlikle ilaç tedavisi yürütmez, asla tıbbi müdahalede bulunamaz ancak danışmanlık uygulamalarını yürütebilir.
Ayrıca, danışmanlık hizmeti verilen danışmanlarda ilaç tedavisi gereken bir durum ortaya çıktığında,  bir psikiyatriste havale ederler.

Zümrüt Danışmanlıktaki seansları tamamen profesyonel bir destektir.
Kesinlikle doktor hasta ilişkisi yoktur, profesyonel olarak danışan danışman ilişkisi vardır.

 

11) Seans Ücreti

Zümrüt Danışmanlık olarak her bir seans için  150 lira talep etmekteyiz.

Not: Faturalarınız seans sonucunda veya en geç bir sonraki seansınızın sonunda geldiğiniz seans tarihi ile size teslim edilecektir.
Eğer faturalarınızı mail yoluyla almak istiyorsanız lütfen bildiriniz.